Định cư Anh quốc - Người đổi mới

Chương trình định cư Người đổi mới – Vương Quốc Anh theo diện doanh nhân được cấp visa nhà sáng tạo và sau 5 năm có thẻ xanh định cư vĩnh viễn

Định cư đổi mới

Định cư tại Anh – Visa đổi mới – Tổng quan

Định cư tại Anh – Visa đổi mới – Tổng quan

Visa đổi mới - là chương trình định cư Anh quốc theo diện doanh nhân với mức đầu tư tối thiểu 50.000 bảng Anh vào công ty của chính mình tại UK được thông báo trực tiếp lên trang chính phủ UK - GOV.UK/INNOVATOR-VISA. Nội dung Visa đổi mới Tổng quan Đủ điều kiện Kiến thức về tiếng Anh Tài liệu bạn phải cung cấp Ứng dụng Gia hạn visa của bạn Chuyển sang visa này Thành viên … Đọc Thêm

Định cư tại Anh – Visa đổi mới – Đủ điều kiện

Định cư tại Anh – Visa đổi mới – Đủ điều kiện

Visa đổi mới - đủ điều kiện để tham gia định cư Anh quốc, bạn phải đáp ứng các tiêu chi sau của 1 nhà đầu tư doanh nghiệp: Nội dung Visa đổi mới Tổng quan Đủ điều kiện Kiến thức về tiếng Anh Tài liệu bạn phải cung cấp Ứng dụng Gia hạn visa của bạn Chuyển sang visa này Thành viên gia đình Đủ điều kiện Trước khi bạn áp dụng, bạn cần phải có ý tưởng kinh … Đọc Thêm

Định cư tại Anh – Visa đổi mới – Kiến thức về tiếng Anh

Định cư tại Anh – Visa đổi mới – Kiến thức về tiếng Anh

Tiếng anh cho người Việt muốn định cư tại Anh Quốc cần có kiến thức B2 khi tham gia chương trình nhà sáng tạo đầu tư doanh nghiệp bên UK Nội dung Visa đổi mới Tổng quan Đủ điều kiện Kiến thức về tiếng Anh Tài liệu bạn phải cung cấp Ứng dụng Gia hạn visa của bạn Chuyển sang visa này Thành viên gia đình Kiến thức về tiếng Anh Bạn có thể cần chứng minh kiến … Đọc Thêm

Định cư tại Anh – Visa đổi mới – Tài liệu bạn cần cung cấp

Định cư tại Anh – Visa đổi mới – Tài liệu bạn cần cung cấp

Tài liệu cung cấp hồ sơ, thủ tục, giấy tờ cho Visa đổi mới - Start-up Visa Nội dung Tổng quan Đủ điều kiện Kiến thức về tiếng Anh Tài liệu bạn phải cung cấp Ứng dụng Gia hạn visa của bạn Chuyển sang visa này Thành viên gia đình   Tài liệu bạn phải cung cấp Khi bạn nộp đơn, bạn cần cung cấp 'thư xác nhận' để cho thấy rằng một cơ quan được phê … Đọc Thêm

Định cư tại Anh – Visa đổi mới – Ứng dụng

Định cư tại Anh – Visa đổi mới – Ứng dụng

Visa đổi mới Nội dung Tổng quan Đủ điều kiện Kiến thức về tiếng Anh Tài liệu bạn phải cung cấp Ứng dụng Gia hạn visa của bạn Chuyển sang visa này Thành viên gia đình   Ứng dụng Bạn phải nộp đơn trực tuyến cho một thị thực đổi mới. Bạn sẽ cần phải lấy dấu vân tay và hình ảnh của mình tại một trung tâm xin visa (để có giấy phép cư trú sinh trắc … Đọc Thêm

Định cư tại Anh – Visa đổi mới – Gia hạn visa của bạn

Định cư tại Anh – Visa đổi mới – Gia hạn visa của bạn

Visa đổi mới Nội dung Tổng quan Đủ điều kiện Kiến thức về tiếng Anh Tài liệu bạn phải cung cấp Ứng dụng Gia hạn visa của bạn Chuyển sang visa này Thành viên gia đình   Gia hạn visa của bạn Bạn có thể gia hạn visa Nhà sáng tạo của bạn. Bạn nên nộp đơn trước khi visa hiện tại của bạn hết hạn. Bạn có thể nộp đơn xin gia hạn visa nếu cả hai … Đọc Thêm

Định cư tại Anh – Visa đổi mới – Chuyển sang visa này

Định cư tại Anh – Visa đổi mới – Chuyển sang visa này

Visa đổi mới Nội dung Tổng quan Đủ điều kiện Kiến thức về tiếng Anh Tài liệu bạn phải cung cấp Ứng dụng Gia hạn visa của bạn Chuyển sang visa này Thành viên gia đình   Chuyển sang visa này Bạn có thể chuyển sang thị thực Nhà sáng tạo. Bạn nên nộp đơn trước khi visa hiện tại của bạn hết hạn. Bạn có thể nộp đơn xin chuyển sang thị thực này … Đọc Thêm

Định cư tại Anh – Visa đổi mới – Thành viên gia đình

Định cư tại Anh – Visa đổi mới – Thành viên gia đình

Visa đổi mới Nội dung Tổng quan Đủ điều kiện Kiến thức về tiếng Anh Tài liệu bạn phải cung cấp Ứng dụng Gia hạn visa của bạn Chuyển sang visa này Thành viên gia đình Thành viên gia đình Các thành viên gia đình của bạn ('người phụ thuộc') có thể đi cùng bạn khi bạn đến Vương quốc Anh bằng visa này. Các thành viên gia đình của bạn phải có thị thực nếu họ … Đọc Thêm