Chương trình định cư khởi nghiệp Anh quốc

Chương trình định cư khởi nghiệp Anh quốc

Định cư khởi nghiệp

Định cư tại Anh – Visa khởi nghiệp – Tổng quan

Định cư tại Anh – Visa khởi nghiệp – Tổng quan

Visa khởi nghiệp là chương trình định cư với vốn đầu tư 0 đồng cho cả gia đình sang UK sinh sống làm việc hợp pháp trong 2 năm và bạn có quyền nâng cấp nên Visa Người đổi mới. Nội dung Visa Khởi nghiệp Tổng quan Đủ điều kiện Kiến thức về tiếng Anh Tài liệu bạn phải cung cấp Ứng dụng Chuyển sang visa này Thành viên gia đình Tổng quan Bạn có thể nộp đơn xin … Đọc Thêm

Định cư tại Anh – Visa khởi nghiệp – Đủ điều kiện

Định cư tại Anh – Visa khởi nghiệp – Đủ điều kiện

Điều điện đủ để làm visa khởi nghiệp và định cư tại Anh quốc bạn cần các yêu cầu sau: Nội dung Visa khởi nghiệp Anh Quốc Tổng quan Đủ điều kiện Kiến thức về tiếng Anh Tài liệu bạn phải cung cấp Ứng dụng Chuyển sang visa này Thành viên gia đình   Đủ điều kiện Trước khi bạn áp dụng, bạn cần phải có ý tưởng kinh doanh hoặc kinh doanh của bạn được đánh … Đọc Thêm

Định cư tại Anh – Visa khởi nghiệp – Kiến thức về tiếng Anh

Định cư tại Anh – Visa khởi nghiệp – Kiến thức về tiếng Anh

Kiến thức tiếng anh cho Visa khởi nghiệp - Start-up Visa Nội dung Tổng quan Đủ điều kiện Kiến thức về tiếng Anh Tài liệu bạn phải cung cấp Ứng dụng Chuyển sang visa này Thành viên gia đình   Kiến thức về tiếng Anh Bạn có thể cần chứng minh kiến thức về ngôn ngữ tiếng Anh khi bạn nộp đơn. Bạn có thể chứng minh kiến thức tiếng Anh của mình bằng một … Đọc Thêm

Định cư tại Anh – Visa khởi nghiệp – Tài liệu bạn phải cung cấp

Định cư tại Anh – Visa khởi nghiệp – Tài liệu bạn phải cung cấp

Visa khởi nghiệp Nội dung Tổng quan Đủ điều kiện Kiến thức về tiếng Anh Tài liệu bạn phải cung cấp Ứng dụng Chuyển sang visa này Thành viên gia đình   Tài liệu bạn phải cung cấp Khi bạn nộp đơn, bạn cần cung cấp 'thư xác nhận' từ cơ quan có thẩm quyền. Bạn cũng cần cung cấp: hộ chiếu hiện tại hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ khác báo cáo ngân … Đọc Thêm

Định cư tại Anh – Visa khởi nghiệp – Áp dụng

Định cư tại Anh – Visa khởi nghiệp – Áp dụng

Visa khởi nghiệp Nội dung Tổng quan Đủ điều kiện Kiến thức về tiếng Anh Tài liệu bạn phải cung cấp Ứng dụng Chuyển sang visa này Thành viên gia đình   Ứng dụng Bạn phải nộp đơn trực tuyến cho một thị thực khởi nghiệp. Bạn sẽ cần phải lấy dấu vân tay và hình ảnh của mình tại một trung tâm xin visa (để có giấy phép cư trú sinh trắc học) như một phần … Đọc Thêm

Định cư tại Anh – Visa khởi nghiệp – Chuyển sang visa này

Định cư tại Anh – Visa khởi nghiệp – Chuyển sang visa này

Visa khởi nghiệp Nội dung Tổng quan Đủ điều kiện Kiến thức về tiếng Anh Tài liệu bạn phải cung cấp Ứng dụng Chuyển sang visa này Thành viên gia đình   Chuyển sang visa này Bạn có thể chuyển sang visa khởi nghiệp. Bạn nên nộp đơn trước khi visa hiện tại của bạn hết hạn. Đủ điều kiện Bạn có thể nộp đơn xin chuyển sang thị thực này nếu bạn … Đọc Thêm

Định cư tại Anh – Visa khởi nghiệp – Thành viên gia đình

Định cư tại Anh – Visa khởi nghiệp – Thành viên gia đình

Visa khởi nghiệp Nội dung Tổng quan Đủ điều kiện Kiến thức về tiếng Anh Tài liệu bạn phải cung cấp Ứng dụng Chuyển sang visa này Thành viên gia đình   Thành viên gia đình Các thành viên gia đình của bạn ('người phụ thuộc') có thể đi cùng bạn khi bạn đến Vương quốc Anh bằng visa này. Các thành viên gia đình của bạn phải có thị thực nếu họ đến từ bên … Đọc Thêm