Định cư tại Anh – Visa Đại diện kinh doanh – Đủ điều kiện

Đủ điều kiện

Để đủ điều kiện cho thị thực này, bạn phải:

  • áp dụng từ bên ngoài EEA
  • có đủ tiền để tự hỗ trợ mà không cần sự giúp đỡ từ các quỹ công cộng
  • đáp ứng yêu cầu tiếng anh

Đại diện duy nhất

Nếu bạn đến Vương quốc Anh với tư cách là đại diện duy nhất, bạn phải:

  • được tuyển dụng và tuyển dụng bên ngoài Vương quốc Anh bởi một công ty có trụ sở chính và địa điểm kinh doanh chính ở bên ngoài Vương quốc Anh
  • có nhiều kinh nghiệm và kiến thức ngành liên quan
  • giữ một vị trí cấp cao trong công ty (nhưng không phải là cổ đông lớn) và có toàn quyền quyết định thay mặt công ty
  • dự định thành lập sự hiện diện thương mại đầu tiên của công ty tại Anh, ví dụ như một chi nhánh đã đăng ký hoặc một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn

Bạn cũng có thể đủ điều kiện nếu công ty có pháp nhân tại Vương quốc Anh không thuê nhân viên hoặc giao dịch kinh doanh.

Nếu công ty của bạn đang làm việc để thành lập chi nhánh hoặc công ty con ở Anh, nhưng nó chưa được thành lập, bạn có thể thay thế một đại diện duy nhất trước đó.

Báo, hãng thông tấn hoặc nhân viên phát sóng

Là nhân viên của một tờ báo, hãng thông tấn hoặc tổ chức phát thanh ở nước ngoài, bạn có thể đến Vương quốc Anh nếu bạn được đăng ở đây trong một nhiệm vụ dài hạn.

Tin Liên Quan