Định cư tại Anh – Visa Đại diện kinh doanh – Kiến thức về Tiếng Anh

Kiến thức về tiếng Anh

Bạn có thể cần chứng minh kiến thức về ngôn ngữ tiếng Anh khi bạn nộp đơn.

Bạn có thể chứng minh kiến thức tiếng Anh của mình bằng một trong hai cách sau:

Bạn có thể đáp ứng yêu cầu tiếng Anh theo những cách khác. Kiểm tra hướng dẫn thị thực đầy đủ để biết thông tin chi tiết.

Ngoại lệ

Bạn sẽ không cần phải chứng minh kiến thức về tiếng Anh nếu bạn là công dân của một trong những quốc gia sau:

 • Antigua và Barbuda
 • Châu Úc
 • Ba-ha-ma
 • Bác
 • Belize
 • Canada
 • Đa Minh
 • Grenada
 • Guyana
 • Jamaica
 • New Zealand
 • Kitts và Nevis
 • Thánh nữ
 • Saint Vincent và Grenadines
 • Trinidad và Tobago
 • Hoa Kỳ

Bạn cũng có thể không phải chứng minh kiến thức tiếng Anh của mình trong các trường hợp khác – kiểm tra hướng dẫn về thị thực .

Tin Liên Quan