Định cư đại diện kinh doanh

Định cư đại diện kinh doanh của 1 công ty nước ngoài có kế hoạch lập chi nhánh ở Anh quốc hoặc 1 công ty con thuộc công ty mẹ ở nước ngoài

Định cư Đại diện Kinh doanh

Định cư tại Anh – Visa Đại diện Duy Nhất

Định cư tại Anh – Visa Đại diện Duy Nhất

Chương trình Định cư: Đại diện kinh doanh đã khép lại. Quý anh chị không thể nộp đơn xin thị thực này sau 11/4/2022. "Đại kiện kinh doanh" là chương trình được chính phủ thông báo và bắt đầu triển khai từ năm 2019 đến nay. Nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư mở rộng kinh doanh và người được cử sang UK làm đại diện duy nhất được hưởng cư trú 5 năm cùng cả gia đình. Sau 5 năm đủ điều kiện xin thẻ … Đọc Thêm