Mức lương lao động tay nghề cao tại Vương Quốc Anh

Thị thực lao động tay nghề cao cho phép bạn đến hoặc ở lại Vương quốc Anh để làm một công việc đủ điều kiện với một nhà tuyển dụng được chấp thuận.

Bạn phải đáp ứng tất cả các yêu cầu sau để đủ điều kiện xin thị thực lao động tay nghề:

– Công việc của bạn đủ điều kiện để được cấp thị thực này.
– Bạn sẽ làm việc cho một công ty sử dụng lao động ở Vương quốc Anh đã được Bộ Nội Vụ chấp thuận.

– Trước khi bạn có thể tìm hiểu xem công việc của bạn có đủ điều kiện hay không, bạn cần biết mã nghề nghiệp gồm 4 chữ số của nó.

– Nếu bạn đã có một lời mời làm việc, hãy hỏi người sử dụng lao động để biết mã nghề nghiệp của bạn.

– Nếu bạn không biết mã của mình, bạn có thể tìm kiếm công việc của mình trong công cụ mã hóa nghề nghiệp ONS.

– Đảm bảo rằng mô tả công việc phù hợp với những gì bạn sẽ làm. Một số công việc tương tự có các mã khác nhau (ví dụ đầu bếp và phụ bếp. Đầu bếp đủ điều kiện để được cấp thị thực Công nhân lành nghề, nhưng phụ bếp thì không.)

– Kiểm tra xem mã nghề nghiệp có đủ điều kiện cho thị thực này không.

– Khi bạn biết mã nghề nghiệp của mình, hãy xem bảng các công việc đủ điều kiện để xem nó có được bao gồm không.

 

Yêu cầu mức lương

Mức lương ‘tiêu chuẩn’ tối thiểu cho loại công việc bạn sẽ làm là tùy theo mức nào cao hơn:

– £ 38,700 mỗi năm
– “Tỷ lệ mức lương đi làm – going rate” cho loại công việc bạn sẽ làm

(ví dụ: Lương của bạn là £ 39,000 mỗi năm, nhưng tỷ lệ mức lương hàng năm cho công việc bạn sẽ làm là £ 45,000. Bạn không đáp ứng các yêu cầu về mức lương thông thường cho thị thực này. UK Skilled worker Visa.)

 
Mức lương hàng năm theo 1 số mã nghề
Mức lương hàng năm cho những công việc có mã nghề dựa trên một tuần làm việc 37,5 giờ. Chúng phải được đánh giá theo tỷ lệ cho các mô hình làm việc khác dựa trên giờ làm việc hàng tuần do chủ lao động của bạn đưa ra.

Các công việc thường cần phải trả ít nhất là mức lương hiện tại để đủ điều kiện xin thị thực Lao động lành nghề, nhưng đôi khi có thể trả ít hơn.

Nếu bạn đủ điều kiện và nhận giấy tài trợ của nhà tuyển dụng sau 4/4/2024 thì xem cột “Mức lương tiêu chuẩn”. Nếu bạn đủ điều kiện nhưng nhận mức lương thấp thì xem côt “Mức lương thấp hơn”.

“Mức lương thấp hơn” áp dụng cho bạn đủ điều kiện nhận mức giá thấp:

  • Đang nộp đơn xin Visa Nhân viên Y tế và Chăm sóc trong một số ngành nghề nhất định.
  • Đã nhận được giấy chứng nhận tài trợ cho đơn xin thị thực này trước ngày 4/4/2024
  • Đã nhận được giấy chứng nhận tài trợ cho thị thực Lao động lành nghề đầu tiên của bạn trước ngày 4 tháng 4 năm 2024 và đã liên tục có một hoặc nhiều thị thực Lao động lành nghề kể từ đó.
Mã nghề Loại công việc Chức danh Tỷ lệ mức lương tiêu chuẩn Tỷ lệ mức lương thấp hơn
1121 Quản lý sản xuất và giám đốc sản xuất Giám đốc kỹ thuật; Giám đốc điều hành (kỹ thuật); Quản lý vận hành (sản xuất); Giám đốc
sản xuất
£51,500
(£26.41/giờ)
£37,100
(£19.03/giờ)
1122 Quản lý sản xuất và giám đốc xây dựng Quản lý dịch vụ tòa nhà; Quản lý xây dựng; Giám đốc (xây dựng tòa nhà);Chủ đầu tư (hợp đồng điện); Quản lý công trường £50,100
(£25.69/giờ)
£38,200
(£19.59/giờ)
1136 Giám đốc và quản lý nhân sự Đối tác kinh doanh nhân sự; Giám đốc nhân sự; Quản lý nhân sự; Quản lý tuyển dụng; Giám đốc đào tạo £49,400
(£25.33/giờ)
£39,400
(£20.21/giờ)
1137 Giám đốc công nghệ thông tin Giám đốc thông tin; Giám đốc CNTT; Giám đốc điều hành (dịch vụ máy tính); Quản lý chương trình (máy tính); Giám đốc kỹ thuật (dịch vụ máy tính) £80,000
(£41.03/giờ)
£58,800
(£30.15/giờ)
1150 Quản lý và giám đốc bán lẻ và bán buôn Quản lý bán xe; Quản lý (trung tâm vườn); Giám đốc điều hành (bán buôn, thương mại bán lẻ); Quản lý bán lẻ; Quản lý cửa hàng (tổ chức từ thiện); Quản lý bán buôn £33,100
(£16.97/giờ)
£26,200
(£13.44/giờ)
1251 Quản lý tài sản, nhà ở và bất động sản Quản lý bất động sản; Quản lý cơ sở vật chất; Quản lý nhà ở; Chủ nhà (quản lý tài sản); Quản lý tài sản £38,400
(£19.69/giờ)
£29,500
(£15.13/giờ)
1253 Quản lý và chủ tiệm làm tóc và thẩm mỹ viện Chủ tiệm làm tóc; Quản lý (thẩm mỹ viện); Quản lý (tiệm làm móng); Chủ sở hữu (tiệm chải lông thú cưng); Chủ sở hữu (xưởng thuộc da); Quản lý spa £38,400
(£19.69/giờ)
£28,900
(£14.82/giờ)
2121 Kỹ sư xây dựng Kỹ sư xây dựng; Kỹ sư xây dựng (chuyên nghiệp); Kỹ sư đường cao tốc; Kỹ sư dầu khí; Kỹ sư
y tế công cộng; Kỹ sư công trường (xây dựng tòa nhà); Kỹ sư kết cấu
£45,500 (£23.33/giờ) £35,300 (£18.10/giờ)
2134 Lập trình viên và chuyên gia phát triển phần mềm Nhà phân tích-lập trình viên; Nhà phát triển cơ sở dữ liệu; Nhà thiết kế trò chơi; Nhà thiết kế tương tác; Nhà phát triển ứng dụng di động; Lập trình viên; Kỹ sư phần mềm; Trình tạo trang web £49,400
(£25.33/giờ)
£36,300 (£18.62/giờ)
3531 Môi giới Đại lý ngoại hối; Môi giới bảo hiểm; Quản trị viên đầu tư; Nhà môi giới chứng khoán; Nhà giao dịch (sàn giao dịch chứng khoán) £41,700
(£21.38/giờ)
£32,200
(£16.51/giờ)

Bạn có thể liên hệ với Bigsun Invest để biết thêm mã nghề công việc tại Anh quốc

 
Mức lương tối thiểu theo giờ phụ thuộc vào độ tuổi của bạn và liệu bạn có phải là người học việc hay không? Tuổi nghỉ học sẽ được tính hưởng mức lương này. Từ 21 tuổi trở lên là được mức lương đủ sống quốc gia – mức lương tối thiểu vẫn sẽ áp dụng cho người lao động từ 20 tuổi trở xuống được áp dụng từ năm 2024.

Thang điểm để nhận mức lương đủ sống tại UK theo giờ sẽ thay đổi vào tháng 4 hàng năm:

Năm 23 tuổi trở lên 21 tuổi trở lên 18 đến 20 Dưới 18 tuổi Học việc
4/2024 £ 11.44 £ 8.60 £ 6.40 £ 6.40
4/2023 £ 10.42 £ 10.18 £ 7.49 £ 5.28 £ 5.28
4/2022 £ 9.50 £ 9.18 £ 6.83 £ 4.81 £ 4.81
4/2021 £ 8.91 £ 8.36 £ 6.56 £ 4.62 £ 4.30

 
Trang này cũng có sẵn bằng tiếng Wale
Mỗi mã nghề nghiệp có mức lương đi làm riêng. Bạn cần kiểm tra bảng lương đi làm cho loại hình công việc của bạn.

+ Có các quy định về tiền lương khác nhau. Nếu bạn làm chăm sóc sức khỏe hoặc giáo dục, mức lương sẽ được tính dựa trên thang lương quốc gia.
 

Các nhà tuyển dụng được chấp thuận ở Vương quốc Anh

Bạn phải có lời mời làm việc từ một nhà tuyển dụng được chấp thuận tại Vương quốc Anh trước khi bạn nộp đơn xin thị thực Lao động có tay nghề cao. Các nhà tuyển dụng được chấp thuận còn được gọi là nhà tài trợ, vì họ đang tài trợ cho bạn đến hoặc ở lại Vương quốc Anh.
 

Nếu bạn đã có một lời mời làm việc từ một nhà tuyển dụng được chấp thuận

Nhà tài trợ (Nhà tuyển dụng) sẽ kiểm tra xem bạn có đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện hay không. Họ sẽ cung cấp cho bạn một giấy chứng nhận tài trợ để chứng minh điều này.

Giấy chứng nhận tài trợ là một bản ghi điện tử, không phải là một tài liệu vật lý. Nó sẽ có một số tham chiếu mà bạn sẽ cần cho đơn xin thị thực của mình.

Bạn phải nộp đơn xin thị thực trong vòng 3 tháng kể từ khi nhận được giấy chứng nhận tài trợ.
 
Thông tin trên cung cấp hướng dẫn chung. Để nhận tư vấn chi tiết, Quý Vị có thể liên hệ qua hotline: 0984.618.308 tư vấn chương trình  Visa định cư Anh Quốc cho cả gia đình.

 

ĐĂNG KÝ YÊU CẦU TƯ VẤN ĐỊNH CƯ
Họ và Tên:
Số điện thoại:
Email:
Nhu cầu quan tâm:

Thông tin khác