Định cư Anh quốc - Người đổi mới

Chương trình định cư Người đổi mới – Vương Quốc Anh theo diện doanh nhân được cấp visa nhà sáng tạo và sau 5 năm có thẻ xanh định cư vĩnh viễn

Định cư đổi mới

Innovator Founder Visa – Thị thực nhà sáng lập đổi mới Anh Quốc

Innovator Founder Visa – Thị thực nhà sáng lập đổi mới Anh Quốc

Thị thực sáng lập đổi mới (Innovator founder Visa) được thay thế từ thị thực Đổi mới (Innovator Visa) trước đây. Bạn muốn nộp đơn xin Thị thực sáng lập đổi mới, bạn cần phải thiết lập và điều hành một doanh nghiệp sáng tạo ở Vương quốc Anh được xác nhận bởi một cơ quan chứng thực phê duyệt và cần đáp ứng các yêu cầu khác:   Doanh nghiệp của bạn cần đủ điều kiện Mở Doanh nghiệp mới … Đọc Thêm

Định cư tại Anh – Visa đổi mới Innovator – Tổng quan

Định cư tại Anh – Visa đổi mới Innovator – Tổng quan

Visa đổi mới - đủ điều kiện để tham gia định cư Anh quốc cho gia đình, bạn phải đáp ứng các tiêu chí sau của 1 nhà đầu tư doanh nghiệp: Cập nhật tháng 4 năm 2023 Visa đổi mới (Innovator Visa) đã đóng và được thay thế bằng Thị thực nhà sáng lập đổi mới Innovator Founder Visa.   CHƯƠNG TRÌNH VISA ĐỔI MỚI - INNOVATOR VISA Tổng quan Đủ điều kiện Kiến thức về tiếng Anh Thành … Đọc Thêm

Định cư tại Anh – Visa đổi mới – Đủ điều kiện

Định cư tại Anh – Visa đổi mới – Đủ điều kiện

Cập nhật tháng 4 năm 2023 Visa đổi mới (Innovator Visa) đã đóng và được thay thế bằng Thị thực nhà sáng lập đổi mới Innovator Founder Visa.   Visa đổi mới - đủ điều kiện để tham gia định cư Anh quốc, bạn phải đáp ứng các tiêu chí sau của 1 nhà đầu tư doanh nghiệp: Cập nhật tháng 4 năm 2023 Visa đổi mới (Innovator Visa) đã đóng và được thay thế bằng Thị thực nhà sáng lập đổi mới … Đọc Thêm

Định cư tại Anh – Visa đổi mới – Kiến thức về tiếng Anh

Định cư tại Anh – Visa đổi mới – Kiến thức về tiếng Anh

Cập nhật tháng 4 năm 2023 Visa đổi mới (Innovator Visa) đã đóng và được thay thế bằng Thị thực nhà sáng lập đổi mới Innovator Founder Visa.   Tiếng anh cho người Việt muốn định cư tại Anh Quốc cần có kiến thức B2 khi tham gia chương trình nhà sáng tạo đầu tư doanh nghiệp bên UK Nội dung Visa đổi mới Tổng quan Đủ điều kiện Kiến thức về tiếng Anh Tài liệu bạn phải cung … Đọc Thêm

Định cư tại Anh – Visa đổi mới – Thành viên gia đình

Định cư tại Anh – Visa đổi mới – Thành viên gia đình

Visa đổi mới - đủ điều kiện để tham gia định cư Anh quốc, bạn phải đáp ứng các tiêu chí sau của 1 nhà đầu tư doanh nghiệp:   NỘI DUNG VISA ĐỔI MỚI Tổng quan Đủ điều kiện Kiến thức về tiếng Anh Thành viên gia đình   Thành viên gia đình - Các thành viên gia đình của bạn ('người phụ thuộc') có thể đi cùng bạn khi bạn đến Vương quốc Anh bằng visa này. Các thành viên gia … Đọc Thêm