Trả phụ phí chăm sóc sức khỏe khi định cư Vương Quốc Anh

Trả tiền cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của Vương quốc Anh như là một phần của đơn xin nhập cư của bạn, được gọi là “phụ phí sức khỏe nhập cư” hoặc IHS

 

 • Nếu bạn đang làm đơn xin nhập cư trực tuyến, bạn phải trả phụ phí chăm sóc sức khỏe như một phần của quy trình đăng ký. Bạn phải hoàn thành thanh toán và quay lại đơn xin nhập cư trực tuyến trong vòng chưa đầy 30 phút.
 • Nếu bạn đang làm đơn xin nhập cư qua đường bưu điện, bạn phải trả phụ phí chăm sóc sức khỏe trước khi hoàn thành đơn đăng ký.
 • Bạn phải trả phụ phí chăm sóc sức khỏe bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng.
 • Nếu bạn đang đăng ký trực tuyến, bạn sẽ được yêu cầu:
  – Ngày bắt đầu và ngày kết thúc của bạn trên giấy chứng nhận tài trợ của bạn.
  – Ngày học của bạn nếu bạn đăng ký như một sinh viên
 • Nếu bạn đăng ký qua đường bưu điện, bạn cũng sẽ được yêu cầu:
  – Loại visa bạn đang xin
  – Hộ chiếu hoặc số tài liệu du lịch của bạn
  – Địa chỉ e-mail

Bạn cần thanh toán bằng tiền mặt tại đại sứ quán UK nếu bạn ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Thành viên gia đình

Bạn sẽ cần cùng thông tin mà bạn đã sử dụng để thanh toán:

 • Bất kỳ người nào xin visa hoặc đơn xin nhập cư khác với bạn, ví dụ như người phụ thuộc
 • Bất kỳ người nào bạn đăng ký tham gia hoặc vẫn là người đã ở Vương quốc Anh (bạn không cần thêm chi tiết của người này nếu họ là công dân Vương quốc Anh hoặc EEA)

Bạn cũng sẽ cần ngày hết hạn nghỉ phép nếu bạn tham gia một người nào đó ở Vương quốc Anh (hoặc số tham chiếu của IHS nếu họ có).

Hoàn thành đơn xin (Visa Vương Quốc Anh) thị thực hoặc nhập cư của bạn

 1. Bạn sẽ được gửi một email với số tham chiếu IHS . Điều này cũng sẽ được hiển thị trên màn hình khi bạn đã trả tiền. Bạn chỉ có thể sử dụng số này một lần – bạn sẽ cần lấy số khác nếu bạn đăng ký lại.
 2. Bạn sẽ cần phải viết điều này trên trang bìa của đơn xin thị thực của bạn nếu bạn nộp đơn qua đường bưu điện. Bạn cần tham chiếu này ngay cả khi bạn được miễn trả phụ phí chăm sóc sức khỏe.
 3. Hoàn thành mẫu đơn của bạn và trả lệ phí xin visa hoặc nhập cư của bạn.