Quy tắc nhập cư mới cho bác sĩ không thuộc EU/EEA tại Ireland

Các bác sĩ từ các quốc gia thứ ba đã làm việc trong chuyên môn của họ ở Ireland từ hai đến năm năm sẽ được phép đăng ký làm việc mà không cần điều kiện tiên quyết, và vợ / chồng của họ cũng có thể làm việc tại quốc gia này.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ireland, Helen McEntee và Bộ trưởng Bộ Y tế, StIreland Gần 1.800 bác sĩ không thuộc EU EEA sẽ được hưởng lợi từ các quy tắc nhập cư mớiephen Donnelly, đã thông báo về những thay đổi đáng kể trong việc sắp xếp công việc và cấp phép nhập cư cho các bác sĩ từ bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA).

Theo một thông cáo báo chí do Bộ Doanh nghiệp, Thương mại và Việc làm Ireland phát hành vào ngày 8 tháng 3, những thay đổi này sẽ mang lại cho hầu hết các bác sĩ có Giấy phép Việc làm Chung có quyền giống như các bác sĩ có Giấy phép Việc làm Kỹ năng Quan trọng. Các thay đổi đã được quốc gia này đưa ra nhằm trở nên hấp dẫn hơn đối với các bác sĩ.

“Nó sẽ giúp dịch vụ y tế của chúng tôi thu hút và giữ chân nhân viên y tế và tăng số lượng đơn đăng ký cho các vị trí còn trống. Nó cũng sẽ làm giảm gánh nặng hành chính mà Nhà nước đặt lên các bác sĩ và người sử dụng lao động của họ” – tuyên bố viết.

Tất cả các bác sĩ không thuộc EEA đã ở Ireland hai hoặc năm năm và có Giấy phép Việc làm Chung đều có thể nộp đơn xin cấp phép mới, cho phép họ làm việc mà không cần giấy phép. Đồng thời, các đối tác của họ cũng có thể nhận được sự cho phép cho phép họ làm việc.

live-jobsIreland – Gần 1.800 bác sĩ không thuộc EU / EEA
sẽ được hưởng lợi từ các quy tắc nhập cư mới

 

Những đơn đăng ký này sẽ được Bộ Doanh nghiệp, Thương mại và Việc làm chấp nhận trong khoảng thời gian sáu tuần, từ giữa tháng 3 đến cuối tháng 4 năm 2022.

Bình luận về thỏa thuận này, Bộ trưởng McEntee lưu ý rằng các bác sĩ nhập cư đã đóng một vai trò quan trọng trong dịch vụ y tế của Ireland trong một thời gian dài, đồng thời nói thêm rằng những thay đổi này hướng tới sự đóng góp của họ.

“Cải thiện các điều kiện nhập cư cho các bác sĩ không thuộc EEA và đối tác và vợ/chồng của họ là điều tôi hoan nghênh và phù hợp với cam kết của tôi trong việc tạo ra một hệ thống nhập cư công bằng và hiệu quả hơn” – cô chỉ ra.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Donnelly nhấn mạnh rằng những thay đổi được công bố này sẽ mang lại cho các bác sĩ bên ngoài EEA sự an toàn hơn về tình trạng nhập cư của họ và tạo cơ hội cho sự nghiệp mở rộng hơn.

Hơn nữa, trước tháng 12 năm 2021, tất cả các bác sĩ có Giấy phép Việc làm Chung đều phải hoàn thành 5 năm cư trú và làm việc trước khi đủ điều kiện nhận Tem 4, cho phép họ làm việc vô điều kiện.

Bộ Tư pháp hiện đang cấp cho những bác sĩ này một hợp đồng lao động HSE hợp lệ với con dấu 1, được chứng nhận. Tuy nhiên, Tem 1 không cung cấp quyền việc làm tự động cho các đối tác và vợ/chồng.

Tin Liên Quan